نمایش 1–36 از 67 نتیجه

خاکستری
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ دو متری خوشگل

رنگ:  

خاکستری صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان 38%943,000 تومان

ارسال رایگان

آبی
بژ
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ قرمز گوگولی

رنگ:  

آبی بژ سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری

390,000 تومان 36%287,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
سفید
صورتی
قرمز

عروسک خرس سفید خوشگل خاص

رنگ:  

بژ سفید صورتی قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری

390,000 تومان 36%287,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای

عروسک خرس بزرگ ولنتاین خارجی گل رزی

رنگ:  

صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از825,000 تومان

ارسال رایگان

آبی
سفید
صورتی
قهوه ای

عروسک خرس صورتی برای تولد دختر

رنگ:  

آبی سفید صورتی قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری

390,000 تومان 36%287,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس شیک صورتی دخترانه

رنگ:  

آبی سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری

390,000 تومان 36%287,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس قهوه ای برای تولد

رنگ:  

سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری

390,000 تومان 36%287,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس 110 سانت نسکافه ای

رنگ:  

بژ صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری

390,000 تومان 36%287,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ صورتی

رنگ:  

خاکستری صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان 38%943,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز

عروسک خرس خارجی ولنتاین قرمز خاص

رنگ:  

صورتی قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,330,000 تومان

ارسال رایگان

قرمز

عروسک خرس بزرگ قرمز خوشگل

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

600,000 تومان 37%437,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
صورتی

عروسک خرس بزرگ ۱4۰ سانت صورتی

رنگ:  

بژ صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

130 سانتی

600,000 تومان 37%437,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
صورتی
قرمز

خرس 140 سانتی خارجی با پاپیون پنجه

رنگ:  

بژ صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

825,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
خاکستری
صورتی

خرس بزرگ خارجی با پاپیون My Love

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,330,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
خاکستری
صورتی

خرس بزرگ خارجی با رنگ خاص

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,330,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
خاکستری
صورتی

خرس بزرگ خارجی ولنتاین 180 سانتی

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,330,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ
صورتی
قرمز

خرس بزرگ قرمز ولنتاین خارجی

رنگ:  

بژ صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

825,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
صورتی-کمرنگ
صورتی
قرمز

خرس ناز و گوگولی قلب لاو خارجی

رنگ:  

زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از825,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ
صورتی
قرمز

عروسک خرسی 1 متر و 40 سانتی خارجی

رنگ:  

بژ صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

825,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ
صورتی
قرمز

عروسک خرسی بزرگ خارجی صورتی

رنگ:  

بژ صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

825,000 تومان

ارسال رایگان

آبی

عروسک خرس بزرگ 1 متری آبی

رنگ:  

آبی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری

390,000 تومان 36%287,000 تومان

ارسال رایگان

آبی
خاکستری
صورتی

عروسک خرس 1 متری طوسی

رنگ:  

آبی خاکستری صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری

390,000 تومان 36%287,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرسی بزرگ قهوه ای

رنگ:  

خاکستری صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان 38%943,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرسی بزرگ دو متری نسکافه ای

رنگ:  

خاکستری صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان 38%943,000 تومان

ارسال رایگان

سفید

عروسک خرس ولنتاین خارجی تُپُل سفید

رنگ:  

سفید صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از825,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس نسکافه ای روشن

رنگ:  

سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان 38%943,000 تومان

ارسال رایگان

سفید

عروسک خرس سفید پشمالو عسل خور

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

70cm

اندازه:  

بزرگ

530,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی

عروسک خرس روز ولنتاین خارجی

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

50cm

اندازه:  

متوسط

370,000 تومان

ارسال رایگان

سفید

عروسک خرس دختر خوشگل

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

70cm

اندازه:  

بزرگ

447,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز

عروسک خرس خارجی صورتی 180 سانتی

رنگ:  

صورتی قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,330,000 تومان

ارسال رایگان

سبز

عروسک خرس خارجی بسیار خوشگل

رنگ:  

سبز صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

70cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
صورتی
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ نسکافه ای

رنگ:  

صورتی قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

170cm

اندازه:  

بزرگ

900,000 تومان 8%835,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی

عروسک خرس بزرگ صورتی 2 متری

رنگ:  

سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان 38%943,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ صورتی

رنگ:  

صورتی قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

170cm

اندازه:  

بزرگ

900,000 تومان 8%835,000 تومان

ارسال رایگان

قرمز

عروسک خرس بزرگ 2 متری

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان 38%943,000 تومان

ارسال رایگان

قرمز

خرس بزرگ ولنتاین ارزان

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

130 سانتی

600,000 تومان 37%437,000 تومان

ارسال رایگان

فروش تک و عمده

برای استعلام کارهایی که در سایت نیست با واتساپ 09307948736 در ارتباط باشید.

قبل از خرید عروسک بزرگ به نکات زیر توجه کنید:

در راهنمای خرید خرس بزرگ به نکات مهم در خرید خرس بزرگ پولیشی می پردازیم مخصوصا که قیمت خرس عروسکی بزرگ کمی بشتر از سایر عروسک هاست و مخاطب آن اغلب بزرگسالان و جوانان هستند پس باید به نکات کلیدی از جمله زمان و موقعیت و فرد تحویل گیرنده دقت داشته باشید.

خرس پولیشی بزرگعکس عروسک خرس بزرگ دو متری

عروسک خرس بزرگ 2 متری


یک خرس غول پیکر و باحال در سایز 2 متر طول

جنس خرس بزرگ

حتما از فروشگاه عروسک بپرسید تا جنس رویه ی آن یکی از انواع پولیشی، پشمالو نرم یا نانو باشد تا با تماس دست احساس نوازش منتقل شود. اگر از جنس پارچه معمولی باشد زود پاره شده و نرمی و لطافت عروسک از بین می رود. برای نمونه خرس بزرگ پشمالو 1 متر و 20سانتی یک خرس نرم با جنس رویه لطیف است.

رنگ بندی صورتی قرمز نسکافه ای خرس بزرگ

انتخاب رنگ شاید یک مساله شخصی و کاملا وابسطه به روحیات فرد مقابل است اما اصولا رنگ های آرامش بخش بخرید از جمله رنگ های آرامش بخش سفید، قهوه ای، آبی است که رنگ های آرامش بخشی هستند اما هنوز تعداد قابل توجهی دنبال عروسک خرس بزرگ صورتی هستند تا برای دختر خانم ها هدیه بدهند. رنگ صورتی – بنفش و گلبهی برای خرس های بزرگ بسیار مناسب است.

محدوده قیمت عروسک خرس بزرگ

عروسک خرس بزرگ از  ارتفاع 70 سانتی متر به بالا شروع می شود و قیمت ها نیز از 250 هزار تومان شروع می شود. در حال حاضر قیمت خرس عروسکی بزرگ 1 متری حدود 450 هزار تومان و خرس های 1/5 متری به 1 میلیون و 300 هزار تومان رسیده. قیمت عروسک پولیشی به دلیل صادرات مواد اولیه مخصوصا الیاف داخل عروسک، بالا رفته و به کشور های عراق، ارمنستان و سایر کشور های همسایه فرستاده می شود. در شرایطی که ورود کالا کمی دشوار است شاهد افزایش قیمت عروسک های خارجی و ایرانی خواهیم بود.

قیمت انواع خرس بزرگ 2 متری و 1 متری ساخت ایران

خرس های دو متری و یک متری بزرگ خوشگل و غول پیکر توجه دختر ها و پسر ها را به خود جلب می کند و یک هدیه عالی برای بزرگسالان و کودکان است. ارزان ترین قیمت خرس بزرگ دو متری و یک و نیم متری را فقط از آرام تویز بخواهید.

خرید انواع عروسک خرس بزرگ 2 متری

قبل ولنتاین شاسخین بزرگ بخر!

از آنجایی که ولنتاین در 26 بهمن است و چیزی به آن نمانده توصیه می شود قبا از رسیدن روز ولنتاین نسبت به خرید شاخین بزرگ قرمز و قلب بدست صورتی اقدام کنید تا شاهد افزایش قیمت و کاهش تعداد برند ها و جنس خارجی باشید.

خرس بزرگ 2 متری

خرس های 2 متری دارای اندازه بسیار بزرگی هستند و وزنی حدود 7 کیلو به بالا دارند و از آن جایی که خرس های دو متری حجم بالایی دارند اصولا برای جالب تر شدن شکم های بزرگی نیز دارند که حجم و وزن خرس را افزایش می دهد. از خرس های 2 متری برای تزیین اتاق خواب بزرگ استفاده می شود و در کنار تخت خواب یا روی دیوار نصب می شود. برای نمونه عروسک خرس 2 متری را ببینید

عروسک خرس بزرگ 1 متری

عروسک های مشهور و پرطرفدار 70 سانت الی 1 متری کلی مدل مختلف در آرام تویز داشته و از خرس های بزرگ پشمالو و نرم گرفته تا پاندا های زیبا که همگی از ارتفاع مناسب تمام خانه ها برخوردار هستند. این خرس ها برای کودکان نیز بسیار مناسب تر و با سایز آپارتمان های کنونی سازگارتر است.

عروسک خرس بزرگ 1 متری ارزان قیمت نسکافه ای

اگر شما پسر دارید حتما دنبال قیمت عروسک خرس بزرگ قهوه ای گشته اید و با کلی خرس قهوه ای مواجه شدید اما نمی دانید کدام یک مورد پسند شماست و کاملا سردرگم شده اید، در این مواقع از جست و جوی پیشرفته و یا فیلتر های رنگی فروشگاه آرام تویز استفاده نمایید و اگر هم دنبال خرس بزرگ صورتی هستید از قسمت جست و جوی پیشرفته، رنگ صورتی را انتخاب کنید.

بزرگترین خرس عروسکی را فقط از فروشگاه اینترنتی آرام تویز بخواهید.
عروسک خرسی قرمز یک متری با رنگ بندی متنوع با قیمت بسیار ارزان را از عروسک فروشی آرام‌تویز بخرید.انواع عروسک خرسی بزرگ قرمز و پشمالو با ارسال رایگان.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 09307948736