نمایش 1–36 از 54 نتیجه

زرشکی
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ دو متری خوشگل

رنگ:  

خاکستری زرشکی سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 19%1,627,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرسی بزرگ دو متری نسکافه ای

رنگ:  

خاکستری زرشکی سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 19%1,627,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
صورتی

عروسک خرس خارجی ولنتاین قرمز خاص

رنگ:  

بژ صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ صورتی

رنگ:  

خاکستری صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 19%1,627,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
سفید

عروسک خرس ولنتاین خارجی تُپُل سفید

رنگ:  

سفید صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از1,300,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ ولنتاین صورتی

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 12%879,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ نسکافه ای ارزان

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 12%879,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ قرمز ولنتاین

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 12%879,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ طوسی برای ولنتاین

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 12%879,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس خارجی بزرگ ولنتاین

رنگ:  

صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
سفید

عروسک خرس بزرگ ولنتاین خارجی گل رزی

رنگ:  

سفید صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از1,300,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
صورتی
قرمز

عروسک خرس خارجی صورتی 180 سانتی

رنگ:  

بژ زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ
خاکستری
صورتی
قرمز

خرس بزرگ قرمز ولنتاین خارجی

رنگ:  

بژ خاکستری صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس نسکافه ای روشن

رنگ:  

سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 19%1,627,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

خرس ولنتاین خوشگل گوگولی

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 12%879,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز
قهوه ای

خرس بزرگ خارجی با رنگ خاص

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز

عروسک خرس بزرگ قرمز 2 متری در دو مدل

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

:  

2,000,000 تومان 19%از1,627,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
صورتی

عروسک خرس بزرگ ۱4۰ سانت صورتی

رنگ:  

بژ صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

130 سانتی

1,000,000 تومان 12%879,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی

عروسک خرس 2 متری قهوه ای نسکافه ای

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 19%1,627,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز
قهوه ای

خرس بزرگ خارجی ولنتاین 180 سانتی

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی

عروسک خرس بزرگ صورتی 2 متری

رنگ:  

سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 19%1,627,000 تومان

ارسال رایگان

آبی
بژ
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ قرمز گوگولی

رنگ:  

آبی بژ سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

100cm 110cm 90cm

اندازه:  

بزرگ

از500,000 تومان 21%از397,000 تومان

ارسال رایگان

قرمز

عروسک خرس بزرگ 2 متری

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 19%1,627,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ 2 متری قرمز

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 19%1,627,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ سفید 2 متری

رنگ:  

خاکستری زرشکی سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 19%1,627,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس سفید بزرگ ولنتاین

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 12%879,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز
قهوه ای

خرس بزرگ خارجی با پاپیون My Love

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
صورتی

عروسک خرس خارجی بزرگ

رنگ:  

زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ

عروسک خرس خارجی اورجینال 1/5 متری

رنگ:  

بژ صورتی-کمرنگ

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

150cm

اندازه:  

بزرگ

1,790,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز

عروسک خرس بزرگ 2 متری ویژه ولنتاین

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 22%از1,557,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ

عروسک خرس بزرگ خارجی صورتی با لباس

رنگ:  

بژ صورتی-کمرنگ

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

150cm

اندازه:  

بزرگ

1,790,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
صورتی

خرس عروسکی Kiss me

رنگ:  

سفید صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
صورتی
قرمز

عروسک خرس بزرگ 2 متری صورتی ولنتاین

رنگ:  

خاکستری صورتی صورتی-کمرنگ قرمز نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

2,000,000 تومان 19%1,627,000 تومان

ارسال رایگان

بنفش
صورتی

عروسک خرس خارجی Love You

رنگ:  

بنفش صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان

ارسال رایگان

قرمز

عروسک خرس خارجی با شال گردن

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,300,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ خارجی My Love سایز 180 سانتی

رنگ:  

صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان

ارسال رایگان

قیمت عروسک خرس 2 متری

قیمت عروسک خرس های 2 متری با تخفیف ویژه در پنچ رنگ موجود است و جنس پارچه آن ها پولیشی است. قیمت خرس عروسکی دو متری ۱۲۵۰ تومان است برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید. 09307948736

عروسک خرسی 2 متری صورتی پررنگ

یک خرس دوست داشنی و مناسب دختر خانم های جوان و نوجوان که با گذاشتن آن داخل جعبه و غافلگیری یک سوپرایز عالی تهیه کنید. این شاسخین دو متری از جنس پولیشی بوده و سطح نرم و خوبی برای بغل کردن دارد.رنگ صورتی خوشرنگ و زیبایی در کنار سایز بزرگ مناسب تر کرده است.

خرس ۲ متری صورتی کم رنگ

برای دیدن تصویر این خرس به واتساپ 09307948736 پیام بدهید تا تصویرش را به شما ارسال کنیم.

این عروسک خرسی صورتی به رنگ گلبهی بوده و اندازه آن همان ۲ متر است

خرس 2 متری قرمز

این خرس خوشگل و قرمز آتشین بوده و جنس پارچه عالی دارد که نه تنها مناسب بغل کردن و کنار تخت هست حتی برای زینت دادن به مراکز تجاری نیز هست. عروسک خرس دو متر و 180 سانت را از فروشگاه آرام تویز بخرید.

خرس 2 متری نسکافه ای تیره

یک خرس دوست داشتنی بزرگ مناسب پسر ها و دختر های جوان و نوجوان. دختر هایی که از رنگ صورتی خسته شده اند عاشق رنگ های نسکافه ای هستند. اگر قد مخاطب شما 120 سانت بیشتر است حتما خرس بزرگتر تهیه کنید تا بتوانند شکم بزرگ خرس را در آغوش بگیرند و از پریدن و بغل کردن شاسخین لذت ببرند.

خرس نسکافه ای روشن

رنگ نسکافه ای روشن مایل به کرم بوده و رنگ ایده عال بسیاری از افراد است قیمت خرس دو متری همانند سایرین تخفیف خورده و در قسمت عروسک خرس ۲ متری لیست شده است.

قیمت عروسک خرس 2 متری دیجی کالا

قیمت عروسک خرس ۲ متری موجود در دیجی کالا از 1 میلیون تومان ارزان تر در این فروشگاه با ارسال رایگان موجود است و درب منزل و حضوری قابل خرید است.

اگر می خواهید عروسک خرس با قیمت ارزان تر از دیجی کالا بخرید فارغ از ابعاد و قیمت آن لیستی بهتر از فروشگاه عروسک خرس ۲ متری نیست و قیمت های ارزان تر و ارسال سریع تری دارند که به هیچ وجه در دیجی کالا با این قیمت و ارسال رایگان پیدا نمی شود.

 قیمت عروسک خرس 2 متری خارجی

قیمت عروسک خرس خارجی فقط به دلیل این که از خارج از کشور آمده و کارگر ها به دلار و ارز های خارجی حقوق گرفته اند حدود 2 تا 1.5 برای خرس های درجه یک ایرانی قبمت دارند برای مثال خرس 2 متری خارجی 1,700,000 تومان است اما خرس دو متری ایرانی 700,000 الی 800,000 است.

خرید خرس ولنتاین 2 متری

روز ولنتاین در ماه فوریه یا همان بهمن استکه یکی از بهترین کادو های سوپرایزی خرس های غول پیکر دو متری است. این خرس ها را در بسته های کارتنی کادو شده بگیرید و با یک روبان تزیین کنید تا عشق و همسر خود را سوپرایز کنید.

خرس 2 متری با قیمت 1 تومان ارزان ترین خرس با کیفیت دو متری است. رنگ بندی قرمز و صورتی پررنگ و کمرنگ بسیار بین جوانان محبوب است و با لمس این خرس گوگولی بسیار لذت می برند.

خرس بزرگ دو متری مخصوص خانم ها و دختر ها

اولین گروه دختر خانم ها هستند که تقریبا هر رنگی را به ایشان هدیه می دهند. اما رنگی که محبوب تر هست رنگ قرمز و صورتی هستند.

عروسک خرسی مخصوص پسر ها و آقایان

خرس های رنگ تیره برای مرد ها مناسب است مخصوصا قهوه ای و نسکافه ای روشن و تیره. اگر همسر و عشق شما مغازه دارد برای جلو مغازه و جلوه دادن و جلب توجه بسیار مناسب است و کادو شما نه تنها جنبه عاطفی دارد بلکه در توسعه کسب و کار آقایی نیز کمک می کند.

برای سفارش به واتساپ ما پیام دهید 09307948736 یا با اینستاگرام @aram_toys ما مراجعه کنید.


عروسک خرسی دو متری از الیاف پلی استر ارتجاعی پر شده اند و مناسب حمل آسان و سبک هستند اما همچنان تپل بوده و راحت قابل حمل هستند. جنس پارچه پولیشی نرم و مقاوم در برابر شست و شو و بازی هست. برای مقاومت بیشتر دوخت تمامی خرس های دو متری دوبار انجام می شود تا به هیچ عنوان درز ها شکافته نشوند
خاطرات شیرین ولنتاین فقط با خرس های بزرگ 2 متر آن هم در فصل سرد زمستانی دو چندان می شود.

خرس قرمز مخصوص نشان دادن و بالا بردن هیجان در روز ولنتاین هدیه داده می شود. خرس قرمز دو متری هر کسی را شگفت زده می کند و در مراسم های ولنتاین و تولد کادو بسیار عالی هست.
قیمت عروسک خرسی به فاکتور های زیادی وابسطه است که مهم ترین آن خرید مستقیم از تولیدی یا همان عرضه مستقیم از تولید به مصرف هست که باعث کم شدن قیمت خرس های ایرانی 2 متر شده.


رنگ صورتی در بین بعضی از خانم ها از قرمز پر طرفدار تر است. اگر می خواهید خرس بخرید به نظرم از خانم ها یک سوال بفرمایید چون عروسک خرس دخترانه با رنگ بندی عالی و سایز های مناسب همگی در آرام تویز موجود هست.
خرس صورتی پررنگ به همان اندازه قرمز گوگولی و ناز و نرم هست و به دلیل بزرگی چشمان همه مردم را نوازش می کند. تصور کنید در هنگام ولنتاین خرس خیلی بزرگ را در دست دارید و همه در حال دیدن شما هستن و شما را در هنگام دادن خرس نظاره می کنند.

بعضی وقت ها خرس قهوه ای طبیعی تر و کمتر فانتزی هست و در مورد هدیه به پسر ها مخصوصا کسانی که مغازه دار هستن و برای زیبایی ویترین از خرس استفاده می کنند بسیار مناسب است.
تمامی دختر ها و پسر ها با دیدن یک خرس غول پیکر در جلوی ورودی پاساژ ها و مغازه ها ، توجه و حواسشان به داخل مغازه جلب می شود. همچنین برای بچه ها و کادو تولد می توانید تهیه نمایید تا در کنار میز و تخت جلوه بسیار خوبی بدهد

خرس نسکافه ای از رنگ هایی هست که علاقه مندان آن هر سن و جنسیتی هست و دختر و پسر ندارد. این رنگ زیبا به خاکستری هم معروف است و تعداد قابل توجهی از مردم عاشق آن هستند. خرس دو متری خاکستری به دلیل پارچه نرم و ناز پولیشی و الیاف ضد حساسیت هالو و سبک برای تمامی افراد مناسب هست.


اگر خرس 2 متری برای شما کمی بزرگ هست می توانید از خرس 170 سانتی برای هدیه و غافل گیری استفاده نمایید رنگ این خرس صورتی پررنگ هست و با پاپیون و شالگردن عرضه می شود.
خرس های دو متری را می توانید با شالگردن هم سفارش دهید البته باید قبل از خرید از طریق واتساپ موجودی و زمان ارسال را هماهنگ کنید.
خرس بزرگ 1 متر و 70 سانتی مثل خرس 2 متری گنده و باحال هست و برای پرت کردن و خوشگلی عالی هست خصوصیت دیگر آن مناسب حمل کودکان است و وزن تقریبی 5 الی 7 کیلویی دارد.

خرس قرمز خارجی با طول 180 سانت مناسب تمامی خانم ها و آقایان هست این خرس به اندازه ای نرم و لطیف هست که همانند پوست بچه ناز و گوگولی هست.
به راحتی بپرید روی تخت و این خرس گوگولی را بقل کنید. قیمت خرس 2 متری ایرانی قابل مقایسه با خرس 180 سانتی نیست اما اگر خرس خارجی و اروجینال خواستید حتما از خرس های آرام تویز بخرید.

خرس 180 سانتی تپل با پاپیون خوشگل و رنگ بژ مخصوص خرید روز ولنتاین با قیمت های باورنکردنی و جنس پولیشی پر و ناز و نرم در رنگ ها و طرح های مختلف.
خرس عروسکی 2 متر با قیمت 1330 و 140 سانتی با قیمت 825 کف قیمت هستند و با پیک اختصاصی تحویل تمام شهر تهران و پست پیشتاز به سراسر ایران و شهرستان ها ارسال می شود.


خرس های لاو و I love you برای همه سنی مناسب هست و همه عاشق این خرس ها می شوند. قیمت این خرس خارجی نسبت به سایر خر ها بسیار مناسب است و هر فرد سخت پسندی را به خود جذب می کند.خرس دو متری ارزان را فقط از آرام تویز بخرید.
خرس های 180 سانتی از نظر سایز بالا تنه همانند خرس 2 متری هستند و فقط پاهای کوتاه تری دارند که آن ها را چاق و تپل نشان می دهد


خرس های قلب بدست Love رنگ صورتی هم در سایز 140 سانتی و 180 سانتی دارد شستن خرس بزرگ راحت و بدون دردسر است و در مقاله شستن عروسک خرس کامل توضیح داده شده است.
اگر همچنان مردد در خرید هستید با ما در اینستاگرام یا واتساپ در تماس باشید و بهترین خرس را از مشاوران ما تهیه کنید. 09307948736


دو باره ولنتاین و خرس زرشکی کمیاب شد. خرس زرشکی به دلیل این که نه قرمز است و نه رنگ ساده مورد توجه همه دختر خانم ها در روز ولنتاین است.
خرس ولنتاین زرشکی با قد 140 سانت هم در بغل دختر خانم ها حس آرامش و ناز، مثل یک بچه خوشگل و نرم و ناز می دهد. قلب لاو نشان حس علاقه و عشق به محبوب است و رنگ زرشکی این هیجان را بیشتر نشان می دهد
سه خرس بزرگ و پاپیون دار به رنگ قرمز، آبی و صورتی مایل به خاکستری
انواع خرس بزرگ دو متری و 180 سانتی خارجی با کف پای پنجه و رنگ زیبا و خاص را فقط از آرام تویز بخرید و مطمئن باشید از جنس و زیبایی کار تا سالیان سال لذت می برید. رنگ های صورتی و زرشکی و طوسی از رنگ های خاص و نایاب هستند.
قیمت و خرید انواع خرس ولنتاین عروسکی
عروسک خرس بزرگ صورتی با پاپیون کبریتی
خرس زرگ با پاپیون بزرگ ولنتاین
عروسک خرس خیلی بزرگ ولنتاین

برای سفارش به واتساپ ما پیام دهید 09307948736 یا با اینستاگرام @aram_toys ما مراجعه کنید.