جهت انتشار هر یک از تصاویر و محتوای آرام تویز فقط با یکی از روش های زیر امکان پذیر است.

  1. کسب اجازه و تماس با ما
  2. قرار دادن لینک منبع (فالو)

لطفا به حقوق اولیه هم احترام بگذاریم و از نشر محتوای دیگران به نام خود پرهیز کنید.

در غیر این صورت آرام تویز هیچ تضمینی در رابطه با شکایت نقض کپی رایت نمی کند.

با تشکر