نمایش 1–36 از 289 نتیجه

خاکستری

عروسک میمون دانشجو بانمک

رنگ:  

خاکستری

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲۷cm

170,000 تومان 34%113,000 تومان
خاکستری

عروسک گربه راه راه صدا دار

رنگ:  

خاکستری

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

17cm 25cm

اندازه:  

بزرگ متوسط

از237,000 تومان

ارسال رایگان

سفید

عروسک گربه موزیکال خوابیده

رنگ:  

خاکستری سفید مشکی نارنجی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

15cm ۱۷cm 25cm

اندازه:  

بزرگ کوچک متوسط

از176,000 تومان
سفید

عروسک سگ واقعی دالمیشن خالدار

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

35cm 50cm

اندازه:  

بزرگ متوسط

از350,000 تومان 23%از268,000 تومان

ارسال رایگان

بژ

عروسک سگ دانشجو فارغ التحصیل

رنگ:  

بژ

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲۷cm

170,000 تومان
خاکستری

عروسک گربه خاکستری و بالشت راه راه

رنگ:  

خاکستری

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

17cm 25cm

اندازه:  

بزرگ متوسط

از237,000 تومان

ارسال رایگان

مشکی

عروسک گربه صدادار سیاه و بالشت راه راه

رنگ:  

مشکی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۱۷cm 25cm

اندازه:  

بزرگ متوسط

از237,000 تومان

ارسال رایگان

قرمز

عروسک خرس طرح کیسه Love ارزان

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

30cm

اندازه:  

متوسط

160,000 تومان 25%120,000 تومان
خاکستری

گربه واقعی عروسکی موزیکال بالشت چهارخانه

رنگ:  

خاکستری

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

17cm 25cm

اندازه:  

بزرگ متوسط

از237,000 تومان

ارسال رایگان

بژ

عروسک سگ پولیشی خارجی

رنگ:  

بژ

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

20cm

83,000 تومان
صورتی

عروسک یونیکورن خارجی صورتی

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

45cm

اندازه:  

بزرگ

450,000 تومان 14%387,000 تومان

ارسال رایگان

بنفش
خاکستری

عروسک خرس لاو خارجی

رنگ:  

بنفش خاکستری صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

40cm

353,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ دو متری خوشگل

رنگ:  

خاکستری زرشکی سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

1,900,000 تومان 23%1,465,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ نسکافه ای ارزان

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 21%787,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرسی بزرگ دو متری نسکافه ای

رنگ:  

خاکستری زرشکی سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

1,900,000 تومان 23%1,465,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ قرمز ولنتاین

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 21%787,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
صورتی

عروسک خرس خارجی ولنتاین قرمز خاص

رنگ:  

بژ صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,997,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ طوسی برای ولنتاین

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 21%787,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ صورتی

رنگ:  

خاکستری صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

1,900,000 تومان 23%1,465,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس خارجی بزرگ ولنتاین

رنگ:  

صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان 6%1,977,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
سفید

عروسک خرس ولنتاین خارجی تُپُل سفید

رنگ:  

سفید صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از1,197,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ ولنتاین صورتی

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 21%787,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
سفید

عروسک خرس بزرگ ولنتاین خارجی گل رزی

رنگ:  

سفید صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از1,197,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
صورتی
قرمز

عروسک خرس خارجی صورتی 180 سانتی

رنگ:  

بژ زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,997,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ
خاکستری
صورتی
قرمز

خرس بزرگ قرمز ولنتاین خارجی

رنگ:  

بژ خاکستری صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,197,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس نسکافه ای روشن

رنگ:  

سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

1,900,000 تومان 23%1,465,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

خرس ولنتاین خوشگل گوگولی

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 21%787,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز
قهوه ای

خرس بزرگ خارجی با رنگ خاص

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان 6%1,977,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز

عروسک خرس بزرگ قرمز 2 متری در دو مدل

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

:  

از1,900,000 تومان 23%از1,465,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
صورتی

عروسک خرس بزرگ ۱4۰ سانت صورتی

رنگ:  

بژ صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

130 سانتی

1,000,000 تومان 21%787,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
خاکستری
سفید
صورتی

عروسک خرس 2 متری قهوه ای نسکافه ای

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

1,900,000 تومان 23%1,465,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز
قهوه ای

خرس بزرگ خارجی ولنتاین 180 سانتی

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

2,100,000 تومان 6%1,977,000 تومان

ارسال رایگان

قرمز

عروسک خرس بزرگ قرمز خوشگل

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

1,000,000 تومان 21%787,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی

عروسک خرس بزرگ صورتی 2 متری

رنگ:  

سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

1,900,000 تومان 23%1,465,000 تومان

ارسال رایگان

آبی
بژ
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ قرمز گوگولی

رنگ:  

آبی بژ سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

100cm 110cm 90cm

اندازه:  

بزرگ

از500,000 تومان 25%از373,000 تومان

ارسال رایگان

قرمز

عروسک خرس بزرگ 2 متری

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

خیلی بزرگ

1,900,000 تومان 23%1,465,000 تومان

ارسال رایگان

قیمت انواع عروسک تک و عمده از جنس پولیش نرم

عروسک نمدی از جنس نمد بوده و ساخت آن ها از پولیشی راحت تر است اما نرم و لطیف نیست. عروسک های بافتنی هم به دو نوع دستی و ماشینی تقسیم می شوند. بافتن نوع دستی آن سخت بوده و تقریبا یک هفته زمان می برد اما انواع ماشینی آن کیفیت کم تری از عروسک پولیشی دارند. فروش عمده و تک عروسک فروشی صالح آباد با قیمت ارزان تر از بازار به فروش می رسد برای خرید عروسک به بورس عروسک پولیشی آرام تویز مراجعه کنید یا با تماس بگیرید. شماره تماس: 09307948736

 

جنس عروسک

فروش عروسک پولیشی در انواع عروسک های خرس، پاندا، اسب تکشاخ، اسب پونی کوچولو، گربه، سگ های نگهبان، فیل، خرس ولنتاین، عروسک خرس بزرگ، عروسک خرس شاسخین، یونیکورن، دلقک، میکی موس و خرگوش و شخصیت های کارتونی مانند دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای سگ های نگهبان و اسب های پونی همگی با مواد ارتجاعی مانند پلی استر پر شده و با پارچه ای از جنس پولیش (از نوع های متفاوت) ساخته شده است. پارچه روی این عروسک ها از انواع خزدار (پشمالو) و ساده هستند که شست و شوی هر کدام را متفاوت می کند. برای شست و شو عروسک ها به راهنمای شستن عروسک پولیشی مراجعه کنید.

 

عروسک ولنتاین

این فروشگاه عروسک هایی با طرح قلب دار بر روی سینه و  دست خرس ها دارد که در روز های ولنتاین  یا روز عشاق عرضه می شود.  بیشترین قلب ها در رنگ های قرمز وجود دارد تا نشان دهنده علاقه به طرف مقابل باشد.  استفاده از بادکنک های قرمز و همچنین بادکنک هایی با رنگ روشن برای تولد کودکان و یا مراسمهای ولنتاین مرسوم است. فروش انواع عروسک های پولیشی با قیمت مناسب در فروشگاه آرام توز.

 

عروسک دخترانه و پسرانه

انواع عروسک های بچه گانه همانند عروسک روسی و عروسک های صحرایی برای افراد ۳ سال به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد این عروسک‌ها در رنگهای مختلف سبز قرمز خاکستری و رنگ های دیگر موجود است یکی از رنگ های مورد علاقه بچه ها رنگ صورتی است  که بسیاری از عروسک ها به صورتی را دختر خانم ها می پسندند.

 

عروسک شخصیت انیمیشن

در روزهای اخیر عروسک های جدیدی مانند عروسکهای پوکمنگو  در اروپا دیده می شود.  جالب است بدانید عروسک ماشا و میشا که یک شخصیت کارتونی روسی است  در قالب عروسک پولیشی به بچه ها هدیه داده می شود. بچه ها و کودکان هنگام بغل کردن این عروسک  احساس ارتباط با این شخصیت های کارتونی پیدا می کنند.  برای مثال عروسک تک شاخ یا همان یونیکورن یکی از عروسک های مورد علاقه کودکان هم پسرها و هم دختر ها است. رنگ های مورد استفاده در این عروسک ها عموما صورتی زرد و کرمی است.

 

عروسک کارتونی

عروسک پولیشی بچه گربه و یا عروسک بالشتی یکی از بهترین گزینه ها برای نوزادان پایین تر از سه سال است تا در روی آن استراحت کنند بخوابند و آن را بغل کنند. یکی از کارتون های مورد علاقه کودکان کارخانه هیولاها ست که عروسکهای کارخانه‌های  عبارتند از سالیوان و bob شخصیت مورد علاقه بچه هاست.

عروسک های بزرگ مانند عروسک خرس بزرگ یا عروسک هایی مثل دراگون (dragon) اژدها و سرندپیتی همگی در گروه عروسک های بزرگ پولیشی جای می گیرند قیمت این عروسک های لاکچری نسبتاً بیشتر از عروسک های متوسط است اما در فروشگاه آرام توز می توانید آنها را با قیمت بسیار ارزانتر خریداری کنید.

 

عروسک مناسب دختر ها و پسر ها

بهترین عروسکی که میتوان به پسرها و دخترها هدیه داد عروسک باب اسفنجی شلوار مکعبی است این عروسک bob زرد زیبا را  نمی توان فراموش کرد. از کارتون های دیگری که بسیار مشهور بود کارتون لاک پشت های نینجا بود که عروسک های لاک پشت های نینجا در ۴ مدل متفاوت به اضافه عروسک موش استاد ساخته شد  و طرفداران خاص خود را داشت. سایز های این عروسک ها نسبتاً کوچک بود به همین دلیل بازی کردن با آنها برای کودک کار بسیار آسان تری بود.

 

انتخاب رنگ

جنسیت عروسک‌ها به نوع عروسک‌های آقا و عروسکهای خانوم و عروسک حیوانات و عروسک شخصیت های کارتونی تقسیم می‌شود که اصولاً برای پسرها و دخترها در انتخاب کدام شخصیت تفاوتی وجود ندارد اما اصولاً رنگ های به کار رفته در این عروسک ها برای دختر ها عروسک هایی با رنگ صورتی و رنگهای گلبهی وجود دارد و برای پسر ها با رنگ های آبی و  ملایم تر مردم انتخاب می کنند.  تعدادی از شخصیت‌های کارتونی دارای عروسک های عینکی هستند که برای کودکانی که به عینک نیاز دارند  عموماً خریداری می شود.

 

عروسک دهه 60 و 70

عروسک های دهه ۶۰ و کارتون های دهه ۶۰ طرفداران خود را دارد دختران و پسرانی که پدر و مادرهای جدید هستند دنبال عروسک‌های میکی موس و یا سرندپیتی (serendipity) و مینی موس هستند.  عروسک میکی موس یکی از عروسک های بسیار زیبا برای هدیه دادن به کودکان است  اما این عروسی یکی از بهترین گزینه ها برای هدیه به همسر مهربانتان در زمان تولد می باشد تا خاطرات گذشته برای آنها دوباره زنده شود.  عروسک پلنگ صورتی از عروسک های است که هم در نسل جدید هم در نسل قدیم بسیار طرفدار دارد این عروسک به دلیل ظاهری متفاوت با عروسک های دیگر  زیبایی و شکل خاصی دارد و برای دکور مغازه ها و فروشگاه ها نیز استفاده می شود.

 

آموزش کودک با عروسک

عروسک گاو و عروسک عکس های چهار دست و پای حیوانات مانند کرگدن و یا عروسک های کوچک تر مانند عروسک های بچه خرس و بچه فیل همگی یکی از گزینه های خوب برای خرید عروسک پولیشی است.  عروسکهای حیوانات یکی از بهترین گزینه ها برای آموزش انواع حیوانات به کودکان دلبندتان است تا قبل از رفتن به مدرسه با  انواع حیوانات و جثه و هیکل آنها آشنا شوند. فروش عروسک گاو در سال آینده که سال گاو است شروع شده و در سینی هفت سین ایرانی ها جای می گیرد.

 

بهترین و معروف ترین عروسک ها

از معروف ترین عروسک ها در حال حاضر مینیون ها  (minion) هستند مینیونها یکی از عروسک هایی است که در کارتون من نفرت انگیز استفاده شد و این قدر مورد توجه قرار گرفت یک انیمیشن منحصر به فرد برای مینیون ها ساخته شد عروسک های مینیون در سایزهای مختلف کوچک و بزرگ و متوسط به فروش می‌رود که البته سایز متوسط آن به دلیل اینکه به اندازه نوزادان است فروش بیشتری دارد.

 

انیمیشن هایی نیز وجود دارند که کودکان با آنها ارتباط کمتری داشتند ولی طرفداران خاص خود را دارد مانند انیمیشن lorax , پاپی، مایک، وروجک، جزیره ناشناخته که  عروسک های خود را دارند.  در این بین عروسک لوراکس به دلیل پشمالو بودن  بیشتر طرفدار دارد.

 

پر فروش ترین عروسک های کارتونی

از انیمیشن بسیار جذاب اسب های پونی نگفتیم که این از پا برای تمام کودکان خاطره ساز است این اسب های جادویی و بسیار مهربان با نامهای اپل جک و پینکی پای و رینبودش یا پرنسس سلستیا و شخصیت اصلی توایلایت اسپارکل اشاره کرد عروسک پونی (poney) زیبا با رنگ های مختلف به فروش می رسد.