مشاهده همه 135 نتیجه

زرشکی
خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ دو متری خوشگل

رنگ:  

خاکستری زرشکی سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,500,000 تومان 24%1,147,000 تومان

ارسال رایگان

آبی
بژ
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ قرمز گوگولی

رنگ:  

آبی بژ سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

100cm 110cm

اندازه:  

بزرگ

از330,000 تومان 13%از287,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس نسکافه ای روشن

رنگ:  

سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,500,000 تومان 24%1,147,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
صورتی

عروسک خرس بزرگ ۱4۰ سانت صورتی

رنگ:  

بژ صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

130 سانتی

700,000 تومان 19%567,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس قهوه ای برای تولد

رنگ:  

سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

100cm 110cm

اندازه:  

بزرگ

از330,000 تومان 13%از287,000 تومان

ارسال رایگان

نسکافه ای
سفید
صورتی
قرمز

عروسک خرس سفید خوشگل خاص

رنگ:  

سفید صورتی قرمز نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

100cm 110cm

اندازه:  

بزرگ

از330,000 تومان 13%از287,000 تومان

ارسال رایگان

بنفش
خاکستری

عروسک خرس لاو خارجی

رنگ:  

بنفش خاکستری صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

40cm

272,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
سفید

عروسک خرس ولنتاین خارجی تُپُل سفید

رنگ:  

سفید صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
خاکستری
صورتی

خرس بزرگ خارجی با پاپیون My Love

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,530,000 تومان

ارسال رایگان

سفید

عروسک خرس سفید پشمالو عسل خور

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

70cm

اندازه:  

بزرگ

609,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ صورتی

رنگ:  

خاکستری صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,500,000 تومان 24%1,147,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
صورتی
قرمز

خرس خارجی با پاپیون خوشگل اصل خارج

رنگ:  

بژ زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,530,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی

عروسک خرس روز ولنتاین خارجی

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

50cm

اندازه:  

متوسط

425,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
خاکستری
صورتی

خرس بزرگ خارجی با رنگ خاص

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,530,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرسی بزرگ دو متری نسکافه ای

رنگ:  

خاکستری زرشکی سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,500,000 تومان 24%1,147,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
صورتی-کمرنگ
صورتی
قرمز

خرس ولنتاین فوق العاده زیبا خارجی

رنگ:  

زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
سفید
صورتی
قرمز

عروسک خرس بزرگ دخترانه صورتی

رنگ:  

سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

700,000 تومان 19%567,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
صورتی

خرس Love صورتی خیلی ناز و نرم خارجی

رنگ:  

بژ صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
سفید

خرس بزرگ صورتی خاص گل رزی وارداتی

رنگ:  

سفید صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از947,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
صورتی

عروسک دخترانه قلب بدست ناز خارجی

رنگ:  

بژ صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
صورتی-کمرنگ
صورتی
قرمز

خرس بزرگ 180 سانتی ولن اورجینال

رنگ:  

زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
سفید
قهوه ای

خرس ولنتاین love you وارداتی

رنگ:  

بژ سفید قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
سفید

خرس گل رزی با قلب خارجی

رنگ:  

سفید صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از947,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
سفید
قهوه ای

عروسک خرس سفید 140 سانت خارجی

رنگ:  

بژ سفید قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
صورتی-کمرنگ
صورتی
قرمز

عروسک خرس خارجی رنگ صورتی خاص

رنگ:  

زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

بژ
سفید
قهوه ای

عروسک خرس I Love You

رنگ:  

بژ سفید قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ
خاکستری
صورتی
قرمز

عروسک خرسی طوسی لاکچری

رنگ:  

بژ خاکستری صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
صورتی

عروسک خرس خارجی ولنتاین قرمز خاص

رنگ:  

بژ صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,530,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
نسکافه ای
سفید

عروسک خرس بزرگ ولنتاین خارجی گل رزی

رنگ:  

سفید صورتی-کمرنگ نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از947,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
صورتی
قرمز

عروسک خرس خارجی صورتی 180 سانتی

رنگ:  

بژ زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,530,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
صورتی

عروسک گاو ولنتاین خارجی آویز دار

رنگ:  

سفید صورتی قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

20cm

117,000 تومان
صورتی-کمرنگ
بژ
خاکستری
صورتی
قرمز

خرس 140 سانتی خارجی با پاپیون پنجه

رنگ:  

بژ خاکستری صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
قرمز

خرس ولنتاین پشمالو با قلب پولکی

رنگ:  

سفید قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

40cm

اندازه:  

متوسط

350,000 تومان 16%293,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ
خاکستری
صورتی
قرمز

خرس بزرگ قرمز ولنتاین خارجی

رنگ:  

بژ خاکستری صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی
صورتی-کمرنگ
صورتی
قرمز

خرس ناز و گوگولی قلب لاو خارجی

رنگ:  

زرشکی صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm 180cm

اندازه:  

بزرگ

از947,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ
خاکستری
صورتی
قرمز

عروسک خرسی 1 متر و 40 سانتی خارجی

رنگ:  

بژ خاکستری صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی-کمرنگ
بژ
خاکستری
صورتی
قرمز

عروسک خرسی بزرگ خارجی صورتی

رنگ:  

بژ خاکستری صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

947,000 تومان

ارسال رایگان

آبی
صورتی

عروسک خرس برند خارجی و لاکچری

رنگ:  

آبی صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

45cm

تماس بگیرید
سفید

عروسک خرس دختر خوشگل

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

70cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
قهوه ای

عروسک خرس خارجی مارک دار

رنگ:  

بژ خاکستری صورتی قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

45cm

217,000 تومان

ارسال رایگان

سفید
قرمز

عروسک گاو های عاشق مخصوص ولنتاین

رنگ:  

سفید قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

25cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
قرمز

عروسک خرس بزرگ قرمز خوشگل

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
قرمز

عروسک خرس طرح کیسه Love ارزان

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

30cm

اندازه:  

متوسط

200,000 تومان 17%167,000 تومان
زرشکی
خاکستری
صورتی

خرس بزرگ خارجی ولنتاین 180 سانتی

رنگ:  

خاکستری زرشکی صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

180cm

اندازه:  

بزرگ

1,530,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرسی بزرگ قهوه ای

رنگ:  

خاکستری صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,500,000 تومان 24%1,147,000 تومان

ارسال رایگان

سفید

خرس پاندا اورجینال اصل

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

25cm

تماس بگیرید
آبی
سفید
صورتی
قهوه ای

عروسک خرس صورتی برای تولد دختر

رنگ:  

آبی سفید صورتی قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

100cm 110cm

اندازه:  

بزرگ

از330,000 تومان 13%از287,000 تومان

ارسال رایگان

نسکافه ای
سفید
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس شیک صورتی دخترانه

رنگ:  

آبی سفید صورتی قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

100cm 110cm

اندازه:  

بزرگ

از330,000 تومان 13%از287,000 تومان

ارسال رایگان

سفید

عروسک خرس خارجی نانو اصل

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

35cm

190,000 تومان 28%137,000 تومان
نسکافه ای
صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس 110 سانت نسکافه ای

رنگ:  

صورتی قرمز قهوه ای نسکافه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

100cm 110cm

اندازه:  

بزرگ

از330,000 تومان 13%از287,000 تومان

ارسال رایگان

سبز

عروسک خرس خارجی بسیار خوشگل

رنگ:  

سبز صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

70cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
سفید

عروسک خرس آویز نانو خارجی

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

35cm

190,000 تومان 28%137,000 تومان
سفید

عروسک خرس نشسته سفید 35 سانت

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

35cm

تماس بگیرید
آبی

عروسک خرس سفید کوچولو تاج دار

رنگ:  

آبی صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

اندازه:  

کوچک

طول:  

30cm

160,000 تومان
خاکستری

عروسک خرس زن و شوهر خارجی

رنگ:  

خاکستری قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

20cm 30cm

اندازه:  

کوچک

تماس بگیرید
خاکستری
قهوه ای

عروسک خرس خارجی قهوه ای خوشگل

رنگ:  

خاکستری قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

30cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
صورتی

عروسک خرس بزرگ صورتی 2 متری

رنگ:  

سفید صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

1,500,000 تومان 24%1,147,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ نسکافه ای

رنگ:  

صورتی قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

170cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
قهوه ای

عروسک خرس ولنتاین طرح قلب دار

رنگ:  

قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

80cm

تماس بگیرید
صورتی-کمرنگ
سفید
صورتی
قرمز

خرس لاو یو بزرگ و گوگولی خارجی

رنگ:  

سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

120cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری تپل

تماس بگیرید
صورتی
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ صورتی

رنگ:  

صورتی قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

170cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
قرمز

عروسک خرس بزرگ 2 متری

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

۲ متر

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
صورتی

عروسک خرس بزرگ 1 متری صورتی

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

1 متری

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
آبی

عروسک خرس بزرگ 1 متری آبی

رنگ:  

آبی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری

تماس بگیرید
زرد
صورتی
قرمز

عروسک خرس آویز کوچولو

رنگ:  

زرد صورتی قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

15cm

اندازه:  

خیلی کوچک

23,000 تومان
آبی
خاکستری
صورتی

عروسک خرس 1 متری طوسی

رنگ:  

آبی خاکستری صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری

تماس بگیرید
سفید

عروسک خرس پولیشی سفید متوسط

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

35cm

تماس بگیرید
بنفش
قرمز
قهوه ای

خرس نرم و ناز کوچولو

رنگ:  

بنفش قرمز قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

25cm

اندازه:  

کوچک

تماس بگیرید
قرمز

خرس بزرگ ولنتاین ارزان

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

140cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

130 سانتی

تماس بگیرید
سفید

خرس ولنتاین لاو یو سفید خارجی

رنگ:  

بژ سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

120cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
بژ

خرس آویز پشمالو خارجی

رنگ:  

بژ

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

20cm

77,000 تومان
سفید
قرمز
قهوه ای

خرس پشمالو قرمز لاو

رنگ:  

سفید قرمز قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

80cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
قهوه ای

جعبه خرس ولنتاین خارجی قهوه ای

رنگ:  

قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

30cm

تماس بگیرید
صورتی

خرس عروسکی خارجی خاص

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

80cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
سفید
صورتی

باکس ولنتاین گاو عروسکی و شکلات

رنگ:  

سفید صورتی قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

اندازه:  

کوچک

طول:  

15cm

207,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی
قرمز
قهوه ای

عروسک خرس بزرگ پشمالو توپول 160 سانتی

رنگ:  

صورتی قرمز قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

بزرگ

طول:  

160cm

تماس بگیرید
سفید

باکس ولنتاین خرس بزرگ خارجی I Love You

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

ارسال سریع

اندازه:  

بزرگ

طول:  

35cm

264,000 تومان

ارسال رایگان

صورتی

خرس عروسکی بزرگ خارجی نرم و ناز

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

120cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
سفید

باکس ولنتاین پاندا اورجینال خارجی

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

25cm

تماس بگیرید
صورتی

عروسک خرس خوشگل سرخابی

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

80cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
قرمز

خرس ولنتاین بزرگ خارجی 1/5 متری

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

150cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
صورتی

باکس ولنتاین بزرگ با خرس کیفیت عالی

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

اندازه:  

بزرگ

طول:  

35cm

243,000 تومان

ارسال رایگان

زرد

عروسک خرس بزرگ زرد پولیشی

رنگ:  

زرد

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

130cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
صورتی

خرس بزرگ صورتی 130 سانتی

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

130cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
بنفش

باکس ولنتاین بزرگ با خرس خارجی لاو

رنگ:  

بنفش

وضعیت:  

ارسال سریع

اندازه:  

بزرگ

طول:  

40cm

368,000 تومان

ارسال رایگان

خاکستری

عروسک خرس بزرگ 1 متری پولیشی

رنگ:  

خاکستری

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

1 متری

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
بژ

باکس قلبی ولنتاین با خرس شیک خارجی میتو

رنگ:  

بژ

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

20cm

تماس بگیرید
سفید

عروسک پاندا بزرگ نشسته

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

بزرگ

طول:  

1 متری

تماس بگیرید
صورتی

باکس خرس قرمز با قلب پولکی LOVE

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

30cm

تماس بگیرید
خاکستری

باکس خرس خارجی خاکستری ارزان

رنگ:  

خاکستری

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

کوچک

طول:  

20cm

تماس بگیرید
قرمز

عروسک خرس سیبیل دار قرمز خارجی

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

80cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
بنفش

باکس بزرگ ولنتاین با خرس پشمالو بنفش

رنگ:  

بنفش

وضعیت:  

ارسال سریع

اندازه:  

بزرگ

طول:  

40cm

223,000 تومان

ارسال رایگان

زرشکی

عروسک خرس پشمالو زرشکی Love

رنگ:  

زرشکی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

80cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
سفید

باکس بزرگ خرس ولنتاین پولکدار با دو رنگ

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

بزرگ

طول:  

40cm

تماس بگیرید
صورتی-کمرنگ
سفید
صورتی
قرمز

عروسک خرس بزرگ خوشگل اورجینال

رنگ:  

سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

120cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری تپل

تماس بگیرید
بنفش

عروسک خرس بزرگ یک متری بنفش

رنگ:  

بنفش

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

1 متری

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
صورتی

باکس بزرگ خرس با قلب پولکی قرمز و سفید

رنگ:  

صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

بزرگ

طول:  

40cm

تماس بگیرید
سفید

عروسک خرس بزرگ سفید پشمالو ولنتاین

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

110cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
خاکستری

باکس قلب ولنتاین با عروسک خرس کوالا

رنگ:  

خاکستری

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

17cm

تماس بگیرید
سفید

باکس ولنتاین خرس سفید Love

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

30cm

تماس بگیرید
خاکستری

باکس ولنتاین عروسک سگ لاکچری برند

رنگ:  

خاکستری

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

بزرگ

طول:  

30cm

تماس بگیرید
قهوه ای

خرس پشمالو تدی خارجی

رنگ:  

قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

40cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
سفید
قرمز
قهوه ای

خرس پشمالو لاو ساخت ایران

رنگ:  

سفید قرمز قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

80cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
قهوه ای

خرس عروسکی بزرگ پشمالو ساخت ایران

رنگ:  

قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

130cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
خاکستری

عروسک پاندا بزرگ

رنگ:  

خاکستری

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

بزرگ

طول:  

120cm

تماس بگیرید
قهوه ای

عروسک پولیشی خرس میتو خارجی

رنگ:  

قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

30cm

تماس بگیرید
زرد

عروسک خرس بزرگ 1 متری زرد

رنگ:  

زرد

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

1 متری

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
آبی

عروسک خرس بزرگ آبی خوشگل 130 سانتی

رنگ:  

آبی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

130cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
بنفش

عروسک خرس بزرگ بنفش 130 سانتی

رنگ:  

بنفش

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

130cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
بژ

خرس عروسکی بزرگ زیبا

رنگ:  

بژ

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

بزرگ

طول:  

120cm

تماس بگیرید
آبی
سبز

عروسک خرس بغل کردنی HugsBaby

رنگ:  

آبی سبز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

30cm

تماس بگیرید
آبی
سفید

عروسک خرس بلند پشمالو ایرانی

رنگ:  

آبی سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

130cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
سرمه ای

عروسک خرس پشمالو خوشرنگ ایرانی

رنگ:  

سرمه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

80cm 90cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
بژ

عروسک خرس خارجی شیک سایز متوسط

رنگ:  

بژ

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

متوسط

طول:  

35cm

تماس بگیرید
قرمز

عروسک خرس خوشگل بالشت بدست خارجی

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

40cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
سفید

عروسک خرس سفید کوچولو دستمال گردن دار

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

کوچک

طول:  

30cm

تماس بگیرید
بژ

عروسک خرس طرح عسل خور

رنگ:  

بژ

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

80cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
قرمز

عروسک خرس I Love You اورجینال

رنگ:  

سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

120cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری تپل

تماس بگیرید
قهوه ای

عروسک خرس عاشق قهوه ای خارجی

رنگ:  

قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

80cm

تماس بگیرید
صورتی
قهوه ای

عروسک خرس عاشق و معشوق

رنگ:  

صورتی قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

80cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
قرمز

عروسک خرس قرمز مخصوص باکس ولنتاین

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

25cm

تماس بگیرید
قهوه ای

عروسک خرس کلاسیک قهوه ای

رنگ:  

قهوه ای

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

40cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
صورتی

عروسک خرس گل رزی خارجی

رنگ:  

خاکستری صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

۶۵cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
خاکستری
سفید
صورتی
قهوه ای

عروسک خرس مهربان خارجی سایز متوسط

رنگ:  

خاکستری سفید صورتی قهوه ای نارنجی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

50cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
بژ
خاکستری
صورتی

عروسک خرس نیم متری خارجی

رنگ:  

بژ خاکستری صورتی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

50cm

تماس بگیرید
صورتی
قرمز

عروسک سگ سوسیسی خوابیده

رنگ:  

صورتی قرمز

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

20cm

اندازه:  

کوچک

55,000 تومان
مشکی

عروسک سگ هاسکی چشم تیله ای

رنگ:  

مشکی

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

20cm

اندازه:  

کوچک

200,000 تومان 17%167,000 تومان
مشکی

عروسک سگ واقعی بولداگ تیره

رنگ:  

مشکی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

40cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
آبی

عروسک فیل بالشتی ارزان

رنگ:  

آبی

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

60cm

اندازه:  

متوسط

تماس بگیرید
سفید

عروسک خرگوش زیبا پولیشی

رنگ:  

سفید

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

35cm

اندازه:  

کوچک

تماس بگیرید
سفید
صورتی

عروسک خرگوش کوچولو جلی کت

رنگ:  

سفید صورتی

وضعیت:  

ارسال سریع

اندازه:  

کوچک

طول:  

30cm

72,000 تومان
بژ

خرس عروسکی بزرگ مدل I LOVE YOU

رنگ:  

بژ

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

اندازه:  

بزرگ

طول:  

200cm

تماس بگیرید
قرمز

عروسک سال گاو فوق العاده ناز

رنگ:  

قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

50cm

اندازه:  

بزرگ

تماس بگیرید
قرمز

عروسک خرس 1 متر و 20 سانت وارداتی

رنگ:  

سفید صورتی صورتی-کمرنگ قرمز

وضعیت:  

از واتساپ بپرسید

طول:  

120cm

اندازه:  

بزرگ

هم قد انسان:  

1 متری تپل

تماس بگیرید
زرد

عروسک خرس کوآلا ناز

رنگ:  

زرد

وضعیت:  

ارسال سریع

طول:  

25cm

اندازه:  

کوچک

139,000 تومان

برای سایر کارها که عکس آن در سایت نیست از واتساپ به صورت 24 ساعته استعلام کنید.
تلفن: 09307948736

فروش تکی و تعداد

برای خرید عروسک خرس به صورت عمده لطفا با شماره تماس 09307948736 تماس بگیرید. بورس عروسک خرس و عروسک های پولیشی با قیمت ارزان تر از بازار تهران، پخش سراسر ایران. تولید و واردات عروسک های پر شده خرس باز جنس پولیش کریستال و نانو.
قیمت انواع خرس های 2 متری و 1 متری
مرکز خرید عروسک خرس ارزان دو متری با قیمت مناسب هدیه و کادو جشن ها و مناسبت ها است و قیمت خرس های 2 متری 1147 تومان و قیمت خرس 1 متری 287 تومان مخصوص سوپرایز بزرگسالان و کودکان است و خرس های 110 سانتی 347 تومان. خوشحالی را با قیمت ارزان و کم به دوست خود هدیه دهید.
عروسک خرس خارجی ولنتاین

جهت سفارش واردات، طراحی و دوخت با واحد ارتباط با مشتری تماس بگیرید.
آرام تویز با کادری مجرب و فعال بهترین عروسک های موجود در ایران را با قیمت هایی بسیار مقرون به صرفه تر تهیه کرده و به سراسر ایران ارسال می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز عروسک خرس و عروسک پولیشی ایران تماس حاصل فرمایید.

انواع باکس ولنتاین و خرس ولنتاین خارجی

آرام تویز برای شما عزیزان باکس ها و جعبه های کادویی تهیه کرده و با طرح های زیبا در باکس های ولنتاین قرار می دهد. برای دیدن جعبه های کادویی به همراه عروسک ها به صفحه خرید باکس خرس ولنتاین بروید و تنوع خرس های خارجی و ایرانی را با قیمت باورنکردنی ببینید و یا اگر نیاز به باکس ندارید و هزینه کم تری خرج می کنید و به صرفه تر و جالب تر و شیک تر می خواهید  خرس ولنتاین خارجی و با کیفیت را بخرید.

باکس ولنتاین

برای خرس های 1 متری و انواع خرس 2 متری بزرگ شاسخین وارد صفحه عروسک خرس بزرگ شاسخین شوید.

عروسک خرس بزرگ ولنتاین

عروسک خرس برای بزرگ تر ها و کودکان تفاوت هایی دارد که بزرگ ترین آن رنگ و طرح عروسک است. خرس ولنتاین عموما بزرگ و قلب بدست هستند و یا رنگ های قرمز و قهوه ای شکلاتی و نسکافه ای دارند اما خرس های بچه ها طرح های فانترزی و متنوع و رنگ بندی مختلفی دارند برای دیدن خرس های دو متری وارد صفحه عروسک خرس 2 متری شوید.

قیمت عروسک خرس
عروسک خرس قیمت 45 تومان در سایز کوچک شروع می شود و تا 1 میلیون در سایز بزرگ قیمت دارند. در صورتی که برای تولد کادو میگیرید و خرس کچک می خواهید از واتساپ باکس های خرس ولنتاین ما را مشاهده کنید. در واتساپ تصاویر و قیمت هر محصول به صورت جداگانه ارسال می شود.

عروسک خرس بزرگ قرمز

خرس بزرگ قرمز در سه سایز 2 متری و 1 متر و 140 سانتی موجود است و آماده ارسال سفارش شما عزیزان است.

عروسک خرس بزگ قرمز

انواع عروسک خرس 2 متری بزرگ

 

انواع عروسک خرس 2 متری بزرگ

خرس ولنتاین نماد همدلی با همسر و نماد قلب عاشق به معشوق است پس از نگاه دیگر خرس ولنتاین باید خوشگل و باحال باشد و دوران خوش کودکی را یاداوری کند پس حتما از عروسک های خرس خوشگل و طرح دار استفاده کنید. اما این که با حرف قبلی تناقض داشت! بله ولنتاین روز عشق و یار شماست پس هر چی که او خوشش بیاید بخرید و سپس به تم ولنتاین یا طرح معمول ولنتاین 90 یا 2021 یا سال 1400 توجه کنید.

خرید و قیمت عروسک خرس 1 متری

فروش انواع عروسک خرسی 1 متری ارزان با ارتفاع 1متر واقعی و طول 110 سانت یا قیمت ارزان، مناسب هدیه به کودکان و حتی نوجوانان با پارچه نرم و ناز و قابلیت شست و شو و ضد حساسیت است. قیمت این خرس های یک متری از 315 تومان با توجه به تپل و توپور بودن آن ها بسیار مناسب و سبک هست. داخل خرس ها الیاف قابل شست و شو و سبک هالو هست و جنس عالی دارد برای دیدن فقط کار های ۱ متری از لینک خرس های یک متری وارد شوید.

چرا در ولنتاین خرس هدیه می دهند؟

چرا در ولنتاین عروسک پولیشی مخصوصا خرس هدیه می دهند؟ در داستان اسطوره های یونانی خرس را به عنوان نماد معشوقه زئوس می دانستند در زمان های بسیار قدیم که شوالیه ها برای به دست آوردن همسر با یکدیگر نبرد می کردند و مشوق های آنان برای پیروزی و قوت قلب همسر آینده‌شان روبان قرمزی دور بازو معشوق خود می‌بستند.

برای ادامه مقاله چرا خرس نماد ولنتاین است را مطالعه کنید.

قیمت عروسک خرس بزرگ دیجی کالا

قیمت عروسک خرس بزرگ از حدود 287 هزار تومان شروع می شود و تا خرس های 2 متری ادامه دارد که قیمت 1147 دارند. برای خرید خرس های 2 متری به قسمت عروسک خرس دو متری بروید.

جنس عروسک رابطه مستقیم با قیمت دارد و دیجی کالا مناسب خرید خرس های بزرگی با اندازه 110 سانتی، 140 سانتی، 180 سانتی و 2 متری نیست و فقط خرس های کوچک را شامل می شود که به دلیل عدم ارسال سریع دیجی کالا کادو تولد و سوپرایز ممکن است دیرتر به دست خریدار برسد

خرس های بزرگ پشمالو

تولد و مراسم های خاصی مانند تولد، ولنتاین و اعیاد مذهبی و نوروز در ایران زیاد است. برای خرید قیمت عروسک خرس بزرگ پشمالو پولیشی و خرس عروسکی با ابعاد بزرگ و کوچک نیاز به لیست قیمت معتبر که شامل خرس های شاسخین بزرگ قلب دار و ساده مخصصوص ولنتاین و جشن تولد دختر ها وپسرها باشد است که در  فروشگاه آرام توز انواع مختلفی از خرس های بزرگ و شکمو وجود دارد که در مراسم های تولد و ولنتاین به یکدیگر هدیه داده می شوند.

بهترین رنگ خرس عروسکی

یکی از رنگ های مشهور که برای این خرس ها استفاده می شود رنگ صورتی است این رنگ برای دختر خانم ها جذابیت بیشتری دارد تصور کنید که یک خرس بزرگ  دو متری به رنگ صورتی را به دختر خانومی هدیه می دهید.

اما غافل از رنگ قهوه ای شکلاتی و نسکافه ای نشوید که برعکس تصور عموم رنگ مورد علاقه پختر خانم هاست و حتی جذابیت و عاشقانه تر هستند (این مورد به کرات دیده شده)

شاسخین غول پیکر شکم های نسبتاً بزرگی نیز دارد و به نام های خرس شکمو بزرگ یا خرس غول پیکر با خرس غمگین و فانتزی شناخته می شود.

صفحه بندی انواع عروسک خرس

صفحه 1         صفحه 2       صفحه 3

تولید و طراحی عروسک خرس بزرگ آرام تویز

طراحی و دوخت خرس بزرگ بسیار مهم است، طرز بافت عروسک های پولیشی و  دوخت این خرس ها باید به صورت استاندارد انجام شده باشد زیرا حجم این عروسک ها نسبت به سایر عروسک‌ها بزرگتر است پس باید کیفیت بهتری داشته باشد. دوخت های مختلفی برای این عروسک‌ها انجام می‌شود مانند کوزی دوزی یا قلاب بافی و همچنین برای پیراهن این خرس ها از کاموا استفاده می شود.

انواع  خرس عروسی و تم تولد

یکی از عروسک های خرس مشهور در مراسم عروسی خرس عروس و داماد است، این خرس ها به دلیل بزرگ بودن و شبیه عروس و داماد لباس پوشیدن موجب زیبا شدن دوچندان سالن عروسی یا عقد کنان می شوند.خرس های بزرگ پولیشی در طرح های مختلف فانتزی  فوندانت غمگین، پشمالو، گریزلی، گوگولی با قیمت بسیار مناسب به فروش میرسند.

بهترین رنگ و جنس خرس عروسکی

بیشتر خرس ها یا به رنگ قهوه ای و یا به رنگ سیاه هستند اما دو نوع خرس نیز وجود دارند که عروسک آن ها بسیار زیباتر است: یکی خرس قطبی و دیگری خرس پاندا. خرس پاندا به رنگ سیاه و سفید و با خز های نرم و پشمالو و خرس قطبی خز های به رنگ سفید نرم و پشمالو تولید شده اند.

عروسک خرس پشمالو سفید و قرمز و قهوه ای

آرام تویز خرس های پشمالو را در سایز متوسط 80 سانت تا 180 سانت خیلی بزرگ تولید می کند و در رنگ بندی قرمز، قهوه ای، نسکافهای، سفید و شکلاتی و … دارد.

خرس های پشمالو ساخت ایران برای سنین بالای 3 سال است تا کودک خز های پارچه را داخل دهان خود نبرد. اما برای سنین بالاتر یک گزینه عالی محسوب می شود.

استفاده در عروسی و تم تولد

شکل و قیافه خرس بسیار مهم است پس عروسک خرس  لباس دار و یا کلاه دار  طرفدار بیشتری دارد و فروش آن نیز طبیعتا بیشتر است. بعضی از خرس ها قلب هایی به رنگ های قرمز و سفید و نارنجی  به دست دارند که به خرس قلب به دست یا قلبدار مشهور هستند و در مراسم های ولنتاین، تولد، جشن ها و پارتی ها به عنوان هدیه آشنایی جوانان  مورد استفاده دختر ها و پسر هاست.

اندازه و سایز ها

سایز و ارتفاع خرس ها انواع متفاوتی دارد: خرس های بزرگ به خرس های گفته می شود که ارتفاع آنها از یک متر شروع و تا ۴ متر ادامه پیدا می کند ول معمولا عروسک خرس 1 متری و 2 متری مشهور تر هستند. قیمت این خرس ها اصولاً متفاوت است و به نوع و جنس پارچه و همچنین داخل عروسک بستگی دارد نوع عالی این نوع خرس های بزرگ از کتان در پوسته خرس و  پلی استر ارتجاعی در داخل خرس استفاده شده است. خرس های یک متری، دو متری، و ۳ متری بسیار شیک و لاکچری حساب می‌شوند. اگر به دنبال کادو و هدیه مناسب برای فردی بسیار مهم و خاص هستید حتماً نکاهی به این خرس های بزرگ و لاکچری بیاندازید.

خرس های تزیینی

امروزه  خرس های هوشمند موزیکال و متحرک وارد صنعت اسباب بازی و عروسک پولیشی شده است. در زمان های قدیم این خرس های پولیشی فقط برای خواب کودکان مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما اکنون نه تنها کودکان بلکه مکانهای تجاری مانند آرایشگاه ها، مهد کودک ها، مدارس، سالن های مهمانی، رستوران ها و ویترین مغازه ها نیز از این عروسک ها استفاده می کنند مخصوصاً از نوع خرس های غول پیکر و بزرگ سفید و قرمز آن است.

عروسک خرس دست دوم

خرید عروسک خرس دست دوم و کارکرده در دیوار بسیار زیاد است اما چرا نباید عروسک های خرس کارکرده و دست دوم را از دیوار خریداری کنیم؟ کلاً چرا عروسک پولیشی دست دوم و کار کرده را نباید از افراد غریبه خریداری کرد؟

خرید عروسک پولیشی از دیوار به دلیل کهنه بودن و استفاده شدن در شرایط نامشخص ممکن است حاوی باکتری و یا قارچ های متنوعی باشد و بعضی این قارچ ها حتی  با ماشین لباسشویی شسته نمی شوند و ممکن است از بین نروند، در نتیجه از خرید خرس عروسک دست دوم خودداری کنید.

مگر اینکه از عروسک آشنایان خود استفاده می کنید یا فقط برای تزیین مغازه و سالن تهیه نموده اید. دلیل دیگری که باید عروسک کارکرده برای کودکان نخرید عوامل حساسیت زای آن است پس دوباره سفارش می کنیم  از سلامت کودکان خود  حداقل با ضدعفونی کردن و شستن عروسک پولیشی حفاظت کنیم.

فروشگاه خرید اینترنتی خرس ولنتاین

اگر شما هم برای اولین بار است که ولنتاین هدیه می دهید اول مقاله چرا در ولنتاین خرس هدیه می دهند را بخوانید تا متوجه تفاوت خرز های بزرگ ولنتاین با سایر لیست کادو ولنتاین شوید. عروسک خرس بزرگ ولنتاین و قلب بدست های کوچک در کنار باکس های زیبا و کادو شده همگی در فروشگاه اینترنتی آرام تویز موجود هستند و با قیمت ارزان به فروش می روند

عروسک خرس ایرانی و ساخت ایران

آرام تویز به جهت حمایت از تولید و تولید کنندگان خرس های درجه 1 ایرانی را به محصولات خود اضافه کرده که اتفاقا موجب رضایت و اعتماد بیشتر مردم به این کالای ایرانی شود.

انواع عزوسک خرس ولنتاین بزرگ
خرس عروسکی ولنتاین بزرگ و تپل مخصوص سوپرایز و هدیه جشن ها و تولد در اندازه 2 متری و 1 متری هر دختر خانمی را غافلگیر می کند جنس همه خرس ها قابل شست و شو بوده و به روش گفته شده در مقاله 5 روش شستن خرس عروسکی توضیح داده شده است.

هشدار: تبلیغ عروسک خرس بزرگ 1 متری
لطفا گول تبلیغات را نخورید و تا زمانی که تصویر خود محصول با اندازه واقعی را ندیده اید از پرداخت وجه خودداری کنید. متاسفانه بعضی از دوستان با ما تماس گرفته اند و گول تصاویر بزرگ خرس ها را خورده بودند و حتی با این که درب منزل مبلغ را پرداخته اند به دلیل کمبود وقت و بسته بندی متوجه مشکلات آن نشده بودند. برای خرید عروسک خرس از هر کجا اول عروسک را بررسی کنید و حتی اگر پیک گفت عجله دارم زود پرداخت کنید اصلا عجله نکنید و با صبوری خرس را بررسی کنید.

توجه: آرام تویز با هیچ تبلیغ تلوزیونی یا پیامکی همکاری نداشته و محصولات این شرکت فقط از طریق سایت یا شماره های درج شده در سایت به فروش می رود.

قیمت خرس بزرگ پشمالو: 500 الی 800 تومان
خرس های بزرگ پشمالو در دو نوع ایرانی و خارجی موجود است برای اطلاعات بیشتر اندازه و سایز 2 متری و 3 متری با ما تماس بگیرید.
خرس ها در ارتفاع 180 سانتی متری و 170 سانتی نیز موجود است.

برای خرید خرس با شماره تماس زیر یا سایت آرام تویز خرید کنید.
عروسک فروشی خرس های غول پیکر بزرگ 2 متری و 3 متری برای اطلاعات و تصاویر با شماره زیر تماس بگیرید یا واتساپ کنید.
برای کار های بیشتر با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ: 09307948736
برای پیشنهاد های ویژه، اینستاگرام ما را دنبال کنید: @aram_toys